Fortuna Private Invest

Wij gaan voor groei!

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website van Fortuna Private Invest SA. Elke bezoeker van de website is gebonden door onderstaande bepalingen. De bezoeker wordt geacht om regelmatig de inhoud van deze disclaimer na te lezen zodat hij de actueelste versie ervan kent.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden, beelden en iedere mogelijke andere vorm wordt door Fortuna Private Invest SA. enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Bij het samenstellen en aanpassen van onze website streven wij ernaar om dit zo actueel en juist mogelijk te doen. Indien er ondanks onze inspanningen toch informatie op onze website wordt vermeld die onjuist of onvolledig is, aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid en zullen wij naar aanleiding daarvan ook geen schadeclaims aanvaarden of financiële compensatie toekennen.

Intellectuele eigendom en copyright

Alle teksten, grafische elementen en andere gegevens zijn intellectuele eigendom van Fortuna Private Invest SA en zijn als zodanig ook beschermd. Gehele of gedeeltelijke reproductie of overname op eender welke wijze van teksten, grafische voorstellingen, foto’s en andere gegevens van de website van Fortuna Private Invest SA is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortuna Private Invest SA. Het is eveneens verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Log Bestanden

Bij elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Fortuna Private Invest SA beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Fortuna Private Invest SA enkel de basisinformatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op de behoeftes van de bezoeker, om bepaalde trends te analyseren, om de website te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Fortuna Private Invest SA maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De Fortuna Private Invest SA website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren.

Beveiliging

Op de website van Fortuna Private Invest SA zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van de bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze website wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die bij Fortuna Private Invest SA werden opgeslagen op te vragen en indien nodig kunt u onjuiste of onvolledige informatie laten verbeteren of aanvullen. Voor verdere informatie hierover verwijzen we naar ons Privacybeleid dat u eveneens kunt raadplegen op onze website.

Gebruik van bekomen informatie

Hiervoor verwijzen we naar de tweede paragraaf van punt 3. “Grondslagen voor onze gegevensverwerking” van ons Privacybeleid dat u eveneens kunt raadplegen op deze website.

Links

De website van Fortuna Private Invest SA bevat links naar andere sites. Fortuna Private Invest SA oefent geen enkele controle uit over die websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Fortuna Private Invest SA de privacy policy te lezen van elke website die persoonlijke gegevens verzameld. Het Privacybeleid van de website van Fortuna Private Invest SA heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze website.

Meldingen en aanpassingen

Fortuna Private Invest SA behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik het Privacybeleid en deze disclaimer te wijzigen.

info@fortunapi.com

CONTACT

Meer informatie over onze producten en diensten?

Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande e-mailadres.
Geef uw e-mail, uw naam, uw vraag en eventueel uw telefoonnummer op zodat we contact met u kunnen opnemen.

info@fortunapi.com

Fortuna Private Invest SA

10, Rue du Brill, L-8805 Rambrouch
Telefoon: +35 (0)2 621 349 887

Website ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever